Aardgasnet nodig voor inzet klimaatneutrale waterstof


Nederland heeft een wijdvertakt gasnetwerk. Nu komt het ons van pas om klimaatneutrale waterstof bij een groot publiek te brengen. Volgens eind vorig jaar gepubliceerd onderzoek van Kiwa zijn de 136.632 kilometer gaspijpleiding met haar ruim zeven miljoen aansluitingen prima geschikt om waterstofgas te transporteren. De overheid heeft Gasunie onlangs gevraagd hiervoor een landelijk transportnetwerk te ontwikkelen. En op de campus van de TU Delft experimenteert de Green Village al enige tijd met een proeftuin voor zo’n waterstofnet: de waterstofstraat. Kortom, waterstof zit niet alleen in onderzoeksrapporten en beleidsadviezen in de lift.

Gasnetwerk niet afdanken

Zou waterstof voor miljoenen oudere woningen een geschikte vorm van fossielvrije verwarming kunnen zijn? Voor CO2-vrije verwarming gaat de voorkeur vaak uit naar elektrische warmtepompen of warmtenetwerken op aard- of restwarmte. Maar niet alle woningen liggen binnen het bereik van een warmtenetwerk, en een warmtepomp is ongeschikt voor de binnenstad, betoogt prof.ir. Peter Luscuere, hoogleraar building physics and services aan de faculteit Bouwkunde. “Een warmtepomp heeft vaak een warmtewisselaar met een ventilator die de hele dag staat te dreunen. Dat is een probleem.” Daarnaast is het elektriciteitsnet er niet op berekend dat wijken massaal overstappen van cv-ketels op elektrische warmtepompen – ook al zouden de woningen daarbij afdoende geïsoleerd worden. “Het idee van ‘alles elektrisch’ is volslagen waanzinnig”, vindt Luscuere. “Als je weet hoeveel moeite het kost om de capaciteit van het elektriciteitstransport met tien procent te verhogen, dan begrijp je dat zo’n omschakeling niet zal werken.”

TU-alumnus ir. Elbert Huijzer, werkzaam als strategisch consultant bij netbeheerder Alliander, schat dat een veel grotere opschaling nodig zou zijn: “Als het elektriciteitsnet ook de pieken van het gasnet wil overnemen, dan moet het een factor 6 tot 7 versterkt worden.” Om die redenen klinkt steeds vaker de roep om het aardgasnetwerk bij de overgang naar fossielvrije energie niet af te danken, maar opnieuw in te zetten. Klimaatneutrale waterstof kan via dat netwerk miljoenen bestaande woningen bereiken.

Goed nieuws

Gasunie, dat deze zomer een verzoek ontving van de staatsecretaris voor energie en klimaat, Dilan Yesilgöz, om de benodigde infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen  is al bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht binnenkort te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen.

Gasunie-CEO Fennema vindt dit goed nieuws voor het klimaat én de Nederlandse economie: “Alle industriële regio’s krijgen snel toegang tot de waterstofinfrastructuur. Dit geeft de Nederlandse economie een belangrijke uitgangspositie. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in de regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen.” Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Gasunie zal deze vervolgens met elkaar, met opslaglocaties én met het buitenland verbinden. “Daarmee wordt Nederland de toegangspoort naar Europa voor de wereldwijde waterstofmarkt”, aldus Fennema.

Bron: TU Delft/Delft Integraal en Gasunie.

Lees meer: https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/dec-2020-waterstof/hoe-het-aardgasnet-de-energietransitie-helpt en

https://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-besluit-waterstofinfrastructuur-is-mijlpaal-voor-energietransitie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *