Aardwarmte zit in de lift


Volgens een bekendmaking van Geothermie Nederland is het gebruik van aardwarmte in 2020 met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Er werd in 2020 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Dat staat gelijk aan de energie-inhoud van 176 miljoen kubieke meter aardgas, het gasverbruik van 117.500 woningen en CO2-emissies van 333.000 ton.

Nieuwe doubletten

De stijging is te danken aan het toegenomen aantal doubletten (een combinatie van twee naast elkaar liggende diepboringen). Nieuwe doubletten zijn bovendien robuuster en hebben een grotere capaciteit dan hun voorgangers. Dit jaar komen opnieuw drie doubletten in bedrijf. Er staat daarnaast nog een 40-tal projecten in de startblokken.

Glastuinbouw

Aardwarmte wordt op dit moment voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie is echter groot. Om verdere groei in de glastuinbouw en gebouwde omgeving mogelijk te maken dringt de sector erop aan dat de overheid investeringen bevordert door middel van passende stimuleringsmaatregelen, een effectief vergunningenstelsel én de aanleg van nieuwe warmtenetten. De geothermiesector roept het nieuwe kabinet op drie acties in het regeerakkoord op te nemen die essentieel zijn, niet alleen voor de ontwikkeling van geothermie maar daarnaast vooral voor de warmtetransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

  • Zet een stimuleringsregeling op die zich specifiek richt op duurzame warmte en het gebruik van warmtenetten: een SDE++ voor de warmtetransitie.
  • Start nu een acceleratieprogramma op voor een eerste groep van 20 projecten die nodig zijn voor de opschaling van aardwarmte, met name in de gebouwde omgeving.
  • Herzie het stelsel van fiscale prikkels voor de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk leidt de ODE, aldus Geothermie Nederland, tot hogere prijzen van duurzame warmte en heeft het onbedoelde bijwerkingen die remmend uitpakken voor de energietransitie.

lees meer >

Bron: geothermie.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *