Amsterdam wil waterstof importeren


De Amsterdamse haven en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis één miljoen ton groene waterstof importeren. Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs, onderzoeken zij de komende zes maanden de haalbaarheid, stellen de betrokkenen. Het project heeft de naam H2Gate gekregen. Doel van H2Gate is de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van het importeren en opslaan van waterstof op industriële schaal. Ook werken de partijen gezamenlijk aan een blauwdruk voor een import-, opslag-, distributie- en handelshub. De vijf partijen verwachten dat waterstof een centrale rol gaat spelen in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. De Amsterdamse haven meent dat zij goed gepositioneerd om in deze transitie een belangrijke rol te spelen. In en rond zijn nu al veel initiatieven gaande die tot doel hebben een groen waterstofcluster te ontwikkelen.

Import waterstof noodzakelijk

De H2Gate-partners delen de visie dat naast lokale productie van waterstof ook import nodig is om aan de toekomstige vraag in Europa te voldoen. Om grote hoeveelheden te transporteren moet waterstof echter sterk worden gecomprimeerd en gekoeld. In het H2Gate-project verkennen de vijf partners de mogelijkheden van verschillende waterstofdragers. Daaruit volgen later mogelijk studies en proefprojecten voor ontwerp en realisatie. Niet alles bevindt zich in de beginfase. Zo werkt Electriq Fuel reeds aan waterstofopslag met behulp van inert zout. Als dit zout, samen met een katalysator, met water wordt gemengd, levert elk zoutmolecuul vier waterstofmoleculen op. Het zout heeft daarmee een hoge energiedichtheid en kan tegen lagere kosten en met minder veiligheidsbeperkingen worden getransporteerd en opgeslagen dan gecomprimeerde of vloeibare waterstof.

LOHC: waterstof opslaan in een vloeistof

Een al wat bekendere manier om ditzelfde te bereiken is door waterstof op te slaan in een vloeistof, een zogeheten liquid organic hydrogen carrier (LOHC). Het Duitse Hydrogenious gebruikt daarvoor het olieachtige dibenzyltolueen. Het bedrijf werkt nu aan een brandstofcel die waterstof rechtstreeks uit deze vloeistof kan halen. Het voordeel van een LOHC is dat deze past in de bestaande transportstromen van brandstoffen. Ook het Franse Hysilabs werkt met een LOHC. In dit geval HydroSil, een vloeibaar derivaat van siliciumhydride. Het bedrijf heeft een contract getekend met Shell Gamechanger om haar technologie een boost te geven.

Bronnen: Scheepvaartkrant, Petrochem


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *