Maak kennis met onze bestuursleden

Jan Willem van Hoogstraten

Voorzitter

Jan Willem van Hoogstraten is sinds 2016 CEO van EBN. Hij heeft een MSc in Mining & Petroleum Engineering van de Technische Universiteit Delft. Hij werkte bij Shell International in verschillende well-engineering-functies in binnen en buitenland. In 1997 stapte hij over naar Wintershall, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde. Vanaf 2010 was hij Managing Director van TAQA in Nederland. In deze periode was hij daarnaast voorzitter van NOGEPA. Naast zijn rol als CEO van EBN is Jan Willem van Hoogstraten sinds 1 september 2020 aangesteld als kwartiermaker voor het opzetten van een nieuw staatsbedrijf voor de levering van brandstoffen op het Nederlands Caribische eiland Bonaire. Jan Willem bekleedt diverse toezichthoudende functies. In de loop van zijn carrière is Jan Willem steeds meer gemotiveerd geraakt om bij te dragen aan de publieke zaak en een actieve rol te spelen in de energietransitie. Zijn KVGN-voorzitterschap beschouwt hij als een logisch uitvloeisel hiervan.

André Jurjus

Secretaris

André Jurjus is in Nijmegen opgeleid als natuurkundige en antropoloog. In 2004 werd hij ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt. In deze functie mocht hij bijdragen aan enkele kernbeslissingen over de inrichting van de energievoorziening. In 2008 maakte hij de overstap naar het branche- en lobbywerk. Tot 2014 werkte hij aan de positionering van de commerciële energiebedrijven in het politieke krachtenveld en het zetten van de eerste stappen op het terrein van stimulering van duurzame energie. In 2014 verliet hij Energie-Nederland en werd directeur bij Netbeheer Nederland. Tegenwoordig is hij zelfstandig adviseur en helpt organisaties die actief willen zijn in de energietransitie hun weg daarin te vinden. Het accent ligt daarbij op beleid en bestuur.

Menno Snel

Bestuurslid

Menno Snel is sinds 1 juni 2021 onafhankelijk voorzitter van NOGEPA. Menno studeerde monetaire economie in Groningen. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het Ministerie van Financiën, waar hij plaatsvervangend Directeur-Generaal Fiscale Zaken werd. Van 2011 tot en met 2016 was hij Executive Director bij het IMF in Washington D.C. Na zijn terugkeer in Nederland was hij CEO van de NWB bank, totdat hij in 2017 aantrad als staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte-III.
Sinds zijn aantreden bij NOGEPA is Menno bestuurslid bij KVGN. Menno ziet KVGN als een bijzonder samenwerkingsverband dat bij uitstek de energietransitie kan versnellen door de grote uitdagingen die Nederland de komende jaren heeft samen aan te pakken. Door te verbinden, onze innovatiekracht te gebruiken en als sector te investeren, draagt KVGN bij aan het bereiken van een CO2-neutraal 2050.

HansCoenen-059-uitsnede-vierkant

Hans Coenen

Bestuurslid

Hans Coenen is vice-president Corporate Strategy & Business Development bij N.V. Nederlandse Gasunie. Hans is verantwoordelijk voor de business ontwikkeling en corporate strategie van Gasunie, het initiëren en ontwikkelen van business in zowel de (inter)nationale gas infrastructuur als duurzame energie. Binnen Gasunie heeft Hans verschillende managementposities bekleed binnen de financiële, commerciële en business development units.
Hans is afgestudeerd op de Universiteit van Wageningen (Engineering degree) en heeft een Masters degree (Financial Economics) behaald aan de Universiteit van Tilburg.

 

Marieke van der Werf

Bestuurslid

Marieke van der Werf is directeur van Groen Gas Nederland. Zij bekleedt deze functie vanuit haar adviespraktijk bij Public Affairs bureau Dröge & van Drimmelen, waar zij partner/directeur is. Marieke startte haar loopbaan als adviseur bij Van Sluis Communicatie, waar zij de duurzaamheidsportefeuille naar zich toe trok en onder andere werkte voor Shell, Het Nieuwe Rijden, en ExxonMobil. In 2002 startte Marieke samen met drie partners het bureau Nieuwe Maan Communicatie, waar zij zich verder specialiseerde als adviseur energie en circulaire economie. Voor het CDA was Marieke actief in de Amsterdamse politiek om in 2010 woordvoerder duurzaamheid en energie te worden in de Tweede Kamer. Zij publiceerde twee boeken: ‘Communicatie op de groene markt (1997) en Cradle to Cradle in Bedrijf (2009). Marieke is voorts lid van de Raden van Toezicht van Stichting Natuur en Milieu en Social Enterpises Lab.

Martine Hoeksma

Martine Hoeksma werkt als programmamanager energietransitie voor Shell Nederland. Ze is in 1995 afgestudeerd in chemische technologie aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2001 was Martine werkzaam bij Shell in verschillende milieu- en veiligheidsfuncties, zowel op operationeel als corporate vlak, upstream en downstream, en in Europa en China. Zij werkte daarnaast enkele jaren als process engineer. Martine’s rol in het KVGN-bestuur past goed bij haar passie om bij te dragen aan een beter milieu en bij haar ervaring met CO2-management en energietransitie. Ze draagt graag bij aan het bouwen van constructieve samenwerkingsverbanden.

Bestuurslid

Eddy Veenstra

Bestuurslid

Eddy Veenstra is sinds augustus 2014 algemeen directeur van NV RENDO Holding. Hij is in 1990 afgestudeerd in juridische bestuurswetenschappen aan de RUG. Eddy was jarenlang werkzaam binnen de volkshuisvesting en stadsvernieuwing. Tussen 2003 en 2014 was hij directeur bestuurder van Woningcorporatie SWZ in Zwolle. RENDO is netbeheerder in Zuid Drenthe en in Noord Overijssel en distribueert gas, elektriciteit, warmte en data. Het wil de komende jaren fossiel gas vervangen door duurzaam gas (groen gas en waterstof). Eddy Veenstra is ervan overtuigd dat de gasinfrastructuur een belangrijke rol blijft spelen in de energietransitie.

Vanand Meliksetian

Penningmeester

Vanand Meliksetian is een energiespecialist met ervaring in zowel de publieke als private sector. Na zijn afstuderen in de rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen is hij gestart in het bedrijfsleven waar hij o.a. als ‘management consultant energie’ organisaties heeft geadviseerd op het gebied business transformation. Momenteel is Vanand werkzaam bij RVO waar hij zich bezighoudt met de energietransitie. Als lid van het KVGN-bestuur wil hij de verbinding zoeken met young professionals en deze enthousiasmeren voor de belangrijke rol van gas producerende en transporterende organisaties.

Erna de Boer

Secretariaat

Erna de Boer van De Boer Management Support te Groningen voert sinds 1 mei 2020 het secretariaat van KVGN. Zij levert managementondersteuning aan het bestuur en de stuurgroep, voert de ledenadministratie en organiseert bijeenkomsten, webinars en events.