Bestuurswisselingen KVGN


In januari heeft het bestuur afscheid genomen van Peter Vermaat, die tot september 2020 CEO van Enexis was. In Eddy Veenstra, CEO van Netbeheerder Rendo te Meppel en tevens vicevoorzitter van Netbeheer Nederland is een waardige opvolger gevonden. Hij vertegenwoordigt de netbeheerders in het bestuur van KVGN. Eddy heeft duurzame gassen hoog in het vaandel staan.

Ook nieuw in het bestuur is Vanand Meliksetian. Hij is een energiespecialist met ervaring in zowel de publieke als private sector. Na zijn afstuderen in de rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen begon hij in het bedrijfsleven, waar hij onder andere als managementconsultant energie organisaties heeft geadviseerd op het gebied van business transformation. Momenteel is Vanand werkzaam bij RVO, waar hij zich bezighoudt met de energietransitie. Als lid van het KVGN-bestuur wil hij de verbinding zoeken met young professionals en deze enthousiasmeren voor de belangrijke rol van gas producerende en transporterende organisaties.

Daarnaast is een opvolger gevonden voor secretaris Pierre Bartholomeus. Pierre was lange tijd verbonden met KVGN, sinds 2008 als bestuurslid en later als penningmeester van de vereniging en de laatste twee en een half jaar als secretaris. Het bestuur van KVGN is hem hiervoor veel dank verschuldigd. Zijn opvolger is André Jurjus (zie foto hierboven), die sinds 2004, toen hij als ambtenaar begon bij de Directie Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken, actief is gebleven in de energiewereld. Van 2008 tot 2014 was hij werkzaam bij Energie Nederland. Daarna stapte hij over naar Netbeheer Nederland, waar hij als directeur te maken kreeg met netbedrijven die moesten leren omgaan met de eerste effecten van de energietransitie.

Sinds enkele maanden is André actief als zelfstandig adviseur. Hij heeft zich tot taak gesteld om organisaties die actief willen zijn in de energietransitie te helpen op dit kronkelige pad, waarbij hij het accent legt op beleid en bestuur. Vanuit dat perspectief vindt hij het ook een mooie uitdaging de KVGN te ondersteunen bij het herdefiniëren van haar rol in een steeds duurzamere wereld.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *