Debatteren over de energierevolutie


Het jaarlijkse Debat Duurzame Gassen van KVGN, deze keer de Energierevolutie getiteld, vond op 22 juni plaats tegen het decor van de tot conferentiezaal omgebouwde kapel van het voormalige klooster Mariënhof in Amersfoort. Het was wellicht mede daardoor een extra inspirerende bijeenkomst. De leiding was in handen van Marieke van der Werf (Groen Gas Nederland en KVGN) en Marcel Hoenderdos (EBN en KVGN). De hoofdspreker, duurzaamheidsdeskundige prof. dr. Gert Jan Kramer, schetste in zijn inleiding feitelijke en cijfermatige gevolgen van de energietransitie en hoe deze elkaar (ook) in de weg kunnen zitten. Over de dilemma’s die daarmee samenhangen gingen de panelleden Rob van Tilburg (Natuur en Milieu), Paul Giesbertz (Energie-Nederland), Hans Warmenhoven (EBN/KVGN) en Gert Jan Kramer vervolgens met elkaar en met de zaal in debat. Dit aan de hand van een zestal thema’s die de complexiteit van de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening elk voor zich onderstrepen: netschaarste, regievoering (hoe, wie), pragmatisme versus ideologie, hoe balanceren we elektronen en moleculen en wat zijn de oplossingsrichtingen. De voorzitter van de Klimaat en Energiekoepel (KEK) voor young professionals in de energiesector, Thomas Dekker, zorgde daarna voor de positieve noot door te wijzen op tal van veelbelovende verduurzamingsinitiatieven en -mogelijkheden. 

Marieke van der Werf vatte het debat beeldend samen door de energietransitie te vergelijken met verschillende dansvormen, waarbij het er immers ook op aan komt om passen en bewegingen perfect te coördineren. KVGN-voorzitter Jan Willem van Hoogstraten sloot de bijeenkomst af.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *