EBN publiceert zesde infographic


KVGN-lid EBN (Energiebeheer Nederland) brengt jaarlijks een infographic uit, waarin de energievoorziening in Nederland volledig en minutieus in kaart is gebracht. De kracht van deze uit grafieken en schema’s bestaande publicatie is de toegankelijkheid. In één oogopslag kunnen geïnteresseerden zien waar onze energie vandaan komt, waar deze naartoe gaat, hoeveel van de opgewekte petajoules duurzaam zijn en hoeveel energie nog steeds uit fossiele bronnen komt. Dit jaar verschaft de infographic naast inzicht in het energiesysteem en een overzicht van feiten en cijfers voor het eerst een schematische weergave van de opties die Nederland heeft om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen.

De infographic maakt aanschouwelijk dat er net als in voorgaande jaren een enorme kloof gaapt tussen de steeds verdergaande ambities op klimaatgebied en de werkelijkheid van vandaag. De knop moet nu dus echt om. De transitiethema’s van KVGN bieden, zo blijkt uit de infographic, veelbelovende mogelijkheden om CO2-emissies sneller terug te dringen.

Fossiele energie blijft domineren

Liefst 88 procent van het primaire energiegebruik is nog altijd fossiel; slechts 10 procent is hernieuwbaar. Van dat hernieuwbare deel komt liefst 65 procent uit biogrondstoffen, 18 procent uit wind en 10 procent uit zon. Nederland blijkt momenteel voor 44 procent van zijn primaire energiegebruik afhankelijk van aardgas en voor 37 procent van olie. De uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2) daalde sinds het referentiejaar 1990 fors maar is met minder dan 30 procent reductie nog ver verwijderd van het kabinetsdoel van 60 procent in 2030.

Aan de knoppen

Om de hoge ambities waar te maken kan Nederland aan veel verschillende knoppen draaien. De infographic van EBN noemt er niet minder dan 14, die samen een CO2-reductie van 19,5 megaton per jaar opleveren (van in totaal 209 Mton CO2-equivalenten). Elk van deze knoppen vertegenwoordigt een keuze die overheid, bedrijfsleven en/of individuele burgers kunnen maken. De transitiethema’s van KVGN scoren daarbij hoog. Vervangen van kolen bij de productie van 3,5 miljoen ton staal door aardgas of waterstof levert het meeste op (respectievelijk -3,1 en -3,8 Mton CO2). Andere genoemde opties zijn onder meer CCS (-2,5 Mton), het vervangen van het aardgasverbruik van één miljoen huishoudens door groen gas (-1,5 Mton), aansluiten van 400.000 woningen op warmtenetten met geothermie als bron (-0,5 Mton) en het zelf winnen van één miljard kubieke meter aardgas in plaats van het importeren van eenzelfde hoeveelheid LNG (0,4 Mton).

Knopen doorhakken

Net als vorig jaar werd de infographic tijdens het jaarlijkse (wegens corona weer virtuele) energieontbijt van EBN overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In een begeleidend nieuwsbericht verklaarde Jan Willem Hoogstraten, CEO van EBN en voorzitter van KVGN, dat er geen tijd te verliezen is. “We staan voor cruciale jaren met betrekking tot onze klimaatambities. De gemiddelde doorlooptijd van energieprojecten is zo’n zeven, acht jaar. We moeten nú knopen doorhakken om in 2030 resultaat te zien. En niet één knoop, maar ongelooflijk veel knopen op alle niveaus. Wij hopen dat de feiten, cijfers en inzichten in deze infographic bijdragen aan dit proces. De knop kan om, de knop moet om en ik ben ervan overtuigd dat de knop ook om gaat.”

De infographic is gratis te downloaden op de website Energie in Nederland.  Hier is naast veel en gevarieerde informatie over de energievoorziening ook een analyse en toelichting te vinden op de feiten en cijfers die aan de infographic ten grondslag liggen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *