Energie in het kort

‘Energie in het kort’ bestaat uit informatieve video’s over onderwerpen die belangrijk zijn op weg naar een duurzaam energiesysteem. Iedere aflevering omvat een relevant thema dat door presentator Bart Meijer nader wordt toegelicht, voorzien van leuke uitleg en animaties. In elke aflevering gaat Bart naar een expert die hij een aantal vragen voorlegt. Binnen 5 minuten bent u echt beter op de hoogte!

Waarom Energie in het Kort?

De energietransitie is een zeer actueel thema dat leeft in de samenleving. De uitdaging is groot en de veranderingen zijn voor iedereen ingrijpend, ook voor de energiesector. Nederland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, drastisch verminderd worden. Duurzame energie vertolkt een essentiële rol in het reduceren van broeikasgassen en daarmee het klimaatneutraal maken van Nederland. Ook de gassector zet zich hier hard voor in. Aardgas zal in de toekomst een kleinere rol gaan spelen in veel onderdelen van onze samenleving. Een eenduidige vervanger is er echter nog niet, en niet alle onderdelen kunnen even gemakkelijk of op dezelfde manier worden verduurzaamd. KVGN heeft deze campagne opgezet om het verhaal over de rol van aardgas én van duurzame gassen in de energietransitie toe te lichten.

 

Wie gebruikt Watt?

Jaarlijks hebben we met z’n allen een enorme hoeveelheid energie nodig. Maar wie gebruikt nou het meeste en wat is er nodig om al deze energie op een duurzame manier op te wekken? Bekijk de aflevering en je weet hoe het zit.

Duurzame warmte in onze huizen?

In 2050 wordt er geen aardgas meer gebruikt om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Wat moeten we daarvoor doen en hoe gaan we dan onze huizen verwarmen? Deze video laat zien wat de technische mogelijkheden zijn, wat er de komende tijd gebeurt en wat je nu al zelf kunt doen!

Duurzame gassen - wat zijn dat eigenlijk?

In Nederland zullen gassen ook in de toekomst een belangrijk onderdeel zijn van een duurzame energiehuishouding. Wat zijn duurzame gassen en welke rol spelen ze? Deze aflevering geeft antwoord op die vragen.

 

 

Duurzaam opwekken én slim koppelen

In het toekomstig energiesysteem zullen verschillende bronnen en dragers van energie naast elkaar bestaan. Als we deze aan elkaar koppelen gaan we slim om met de energie die we hebben. Dat betekent netwerken koppelen, samenwerken met nieuwe partners, opslag van energie mogelijk maken én nu al keuzes maken over de slimme koppelingen van de toekomst. Onder begeleiding van een orkest, word je meegenomen in de wereld van systeemintegratie.

Nederland, belangrijk in Europa

Nederland is klein, maar in Europa is onze rol in de energiewereld behoorlijk groot. Hoe dat is ontstaan leggen we uit in deze aflevering. Maar nog belangrijker is natuurlijk hoe we deze positie kunnen voortzetten, nu onze energiehuishouding wordt verduurzaamd! Ook benieuwd hoe we dat doen? Bekijk daarvoor deze aflevering.

Een energieke Noordzee

De Noordzee is nu al het drukste en volste stukje zee ter wereld, met transport, visserij, gaswinning en ook het opwekken van windenergie. En dat vindt allemaal plaats in ons grootste natuurgebied. In deze aflevering laten we zien hoe we daar mee om gaan, nu we steeds meer duurzame energie gaan opwekken op zee.

Duurzame warmtebronnen - waar vinden we die?

Steeds meer gebouwen worden verwarmd via warmtenetten. Hoe duurzaam is dat en welke soort warmtenetten zijn er eigenlijk? Deze aflevering bespreekt de basiskennis over warmtenetten en duurzame bronnen. Zowel de duurzame bronnen van vandaag als van de toekomst!

Wat kost de energietransitie?

Huizen en zelfs hele industrieën worden verduurzaamd, we wekken grootschalig steeds meer duurzame energie op, leggen nieuwe infrastructuur aan, maken nationale en internationale koppelingen tussen energiesystemen. En dat is nog maar een klein deel van de energietransitie. En dat kost geld… Hoe gaan we al die veranderingen betalen, en wat kunnen die opleveren? Hierover meer in deze aflevering.