Seminar KVGN: thema Groen Gas

KVGN

Seminar KVGN: thema Groen Gas

by KVGN
195 195 people viewed this event.

INHOUD
In dit seminar richten we ons op de rol van groen gas en de (on)mogelijkheden om dit te produceren in de toekomstige duurzame energievoorziening. Er wordt besproken hoe biomassa kan worden omgezet in groen gas. Mogelijkheden en knelpunten van deze alternatieve duurzame gassen komen aan de orde.
Centrale vraag is: wat zijn de belangrijkste uitdagingen om groen gas in te passen in de toekomstige energievoorziening en wat zijn de oplossingsrichtingen?
De inpassing van groen gas in het toekomstige energiesysteem kent een aantal belangrijke obstakels. Allereerst is de beperkte beschikbaarheid van groen gas op dit moment een gegeven. De uitdaging wordt om voldoende groen gas te produceren zodat het op een duurzame en kosteneffectieve manier kan worden geïntegreerd in het energiesysteem van de toekomst. Aansluitend hierop is de vraag gerechtvaardigd hoe groen gas kan worden verdeeld over de verschillende markten als het, zoals nu, maar beperkt beschikbaar is. Tot slot vraagt het harmoniseren van groen gas met andere duurzame energiebronnen een duidelijke regelgeving.

GESPREKSLEIDING
Marieke van der Werf (Platform Groen Gas)

PROGRAMMA
14.15 – 14.45: Ontvangst en registratie met koffie/thee
14.45 –  15.00: Welkomstwoord door Hans Coenen en inleiding
door Marieke van der Werf
15.00 – 15.20: Spreker 1 Ruud Paap (New Energy Coalition)
Titel: Groen gas – Van schrapen naar schalen
15.20 – 15.40: Spreker 2 Wout de Groot (directeur SCW Systems)
Titel: De bijdrage van SCW Systems aan de verduurzaming – Waar staan we en wat zijn de hoofddoelen
15.40 – 16.00 : Spreker 3 Torben Brabo (President Gas Infrastructure Europe en Senior VP Energinet Denemarken (via video verbinding)
Titel: Danish biogas, keys to a success story – and what remains to be done in Denmark and elsewhere in Europe.
16.00 – 16.30 : Q&A / discussie met de zaal
16.45 – 17.00 : Wrap-up door Marieke van der Werf
16.45 – 18.00 : Afsluiting en netwerkborrel (bij mooi weer op het terras)

Event registration closed.
 

Date And Time

2024-05-21 @ 02:15 PM to
2024-05-21 @ 06:00 PM
 

Registration End Date

2024-05-17
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends

Twitter
LinkedIn
Blijf op de hoogte met KVGN