Gasprijs bevordert verkoop van hybride warmtepompen


Hoewel de aanschafprijs van een hybride warmtepomp met ruim 5000 euro nog aanzienlijk boven die van een cv-ketel ligt, is dankzij de extreem hoge gasprijzen de belangstelling voor dit energiebesparende alternatief toegenomen. De terugverdientijd is volgens de fabrikanten teruggelopen tot acht jaar bij een jaarverbruik van 1200 m3. De fabrikanten verwachten dit jaar een verdubbeling van de afzet tot 20.000 hybrides.

De branche ambieert binnen enkele jaren jaarlijks 100.000 van deze pompen te verkopen en verwacht dat de prijs van de komende 10 jaar met ca. 40 procent kan dalen. Daarvoor moet de productie wel naar 300.000 ketels per jaar. Ter vergelijking: momenteel worden jaarlijks 428.000 cv-ketels verkocht.

Of deze verwachting uitkomt, hangt in sterke mate af van het subsidiebeleid van de overheid.

Geschikt voor verduurzaming

De Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI) heeft onlangs een door het adviesbureau Berenschot gevalideerd onderzoek gepubliceerd waarin de gasbesparing en CO2-reductie bij gebruik van een hybride warmtepomp zijn berekend afhankelijk van het type woning, de isolatiegraad en andere energiebesparende maatregelen zoals waterzijdig inregelen. Hieruit blijkt dat installatie van een hybride warmtepomp in veel gevallen een geschikt verduurzamingsmiddel is. Doel van de NVI, waarbij alle fabrikanten van cv-ketels zijn aangesloten die ook hybride warmtepompen op de markt brengen, is de overheid te bewegen het subsidiebedrag dusdanig te verhogen dat de ambitieuze productiedoelstellingen kunnen worden gehaald.

1000 euro extra

Op dit moment liggen de subsidies, afhankelijk van opgesteld vermogen, tussen de €1350 en €2600.

Dit bedrag zou naar verwachting moeten stijgen tot ca. 30 procent van de aanschafwaarde. Of het zover komt, hangt af van het nieuwe kabinet. Het huidige, demissionaire kabinet stelde particulieren op Prinsjesdag die een hybride aanschaffen, een subsidie in het vooruitzicht van minimaal 1000 euro bovenop de bestaande tegemoetkoming. Dit als onderdeel van een pakket van 288 miljoen euro voor technische maatregelen die het aardgasverbruik terugdringen. De verwachting is dat eind van dit jaar definitief bekend wordt hoe de nieuwe subsidieregeling voor hybrides eruit zal zien.

Rendement

Een andere factor die van belang is voor kopers van een hybride warmtepomp, is het rendement van de installatie, die wordt uitgedrukt met de zogeheten Coefficient of Performance. De COP laat zien hoeveel warmte iedere door de warmtepomp verbruikte kW elektriciteit oplevert. Een COP van bijvoorbeeld 3, staat gelijk aan 3 kW warmte per kW verbruikte stroom. De fabrikanten van hybrides verwachten dat het rendement van de warmtepompen de komende 10 jaar flink zal toenemen. De hybrides hebben nu een gemiddelde COP van 3,5 tot 3,7. Door verbeteringen in de techniek maar ook een hogere isolatiegraad van de Nederlandse woningen, moet dit over 10 jaar met een vol punt zijn toegenomen.

Lees meer op: www.installatie.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *