Gasunie boekte lager resultaat in 2021


Het net verschenen jaarverslag van Gasunie meldt dat het bedrijfsresultaat in 2021 op 415 miljoen euro is uitgekomen. Dat is 444 miljoen euro minder dan in 2020. Het grootste deel van de daling komt voor rekening van een al eerder gerapporteerde bijzondere waardevermindering van 300 miljoen euro en hogere afschrijvingskosten. De kosten stegen over de hele linie. Het bedrijf was 110 miljoen meer kwijt aan energie wegens de hogere tarieven in met name de tweede helft van het jaar. Bovendien noteerde Gasunie een hogere inzet van zijn installaties, wat automatisch ook de energiekosten opdreef. De operationele kosten stegen met 15 miljoen euro. Dit schrijft Gasunie toe aan de uitbreiding van de energietransitie-activiteiten en de daarmee verbonden hogere personeelskosten.

Het resultaat na belasting komt op 311 miljoen euro, 289 miljoen euro minder dan in 2020.

Energietransitie

Gasunie wil de komende jaren meer investeren in duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is Warmtelinq voor het gebruik van restwarmte en, op verzoek van het Nederlandse kabinet, de aanleg van een waterstofinfrastructuur, om te beginnen in Rotterdam (HyTransport). De onderneming verwacht verder dit jaar een beslissing te kunnen nemen over deelneming aan het Porthos CCS-project.

De oorlog in Oekraïne en de hierdoor ontstane dreiging van afnemende gasimport uit Rusland dwingt Gasunie naar eigen zeggen nog meer aandacht te besteden aan leveringszekerheid, in het bijzonder in de vestigingslanden Nederland en Duitsland. Naast investeringen in de duurzame energie-infrastructuur, richt de aandacht van het staatsbedrijf zich daarom ook op uitbreiding van de LNG-importcapaciteit. In dat kader wordt de Gate-terminal op de Maasvlakte uitgebreid, onderzoekt Gasunie de mogelijkheden voor een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven en worden afrondende gesprekken gevoerd met de Duitse overheid over de aanleg van een nieuwe terminal in het Duitse Brunsbüttel. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden nog dit jaar beginnen.

Groningen

Het kabinet streeft ernaar de productie uit het Groningenveld zo spoedig mogelijk te beëindigen. De productiedaling van de afgelopen jaren is onder andere mogelijk gemaakt, doordat Gasunie Transport Services (GTS) in speciale hiervoor ontworpen installaties stikstof toevoegt aan hoogcalorisch gas. Zo wordt pseudo-Groningengas gemaakt, dat dezelfde kwaliteit heeft als het in Groningen gewonnen aardgas en dus geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Dankzij het bijmengen van stikstof, meldt Gasunie in zijn jaarverslag, is in het afgelopen gasjaar (oktober 2020 tot oktober 2021) de productie van 39,3 miljard kubieke meter Groningengas vermeden.

Momenteel bouwt GTS aan een nieuwe stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek, die nodig is om het Groningenveld te kunnen sluiten. Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze installatie in april van dit jaar op te leveren maar door de corona-pandemie is de bouw met drie maanden vertraagd.

Transportvolume

GTS transporteerde in 2021 in Nederland 79,3 miljard kubieke meter aardgas, 0,7% meer dan in 2020. In Duitsland vervoerde Gasunie Deutschland  27,3 miljard kubieke meter aardgas; dat is 6,6% meer dan het voorgaande jaar.

Lees meer in het volledige online jaarverslag van Gasunie:

https://www.gasuniereport2021.nl/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *