Gasunie en TenneT investeren in Duits waterstofproject


Gasunie en Tennet hebben volgens een bekendmaking het plan opgevat om in Noordwest-Duitsland, rond de stad Bremen, samen met hun partners ArcelorMittal Bremen, EWE, FAUN en swb tot 400 megawatt elektrolysecapaciteit te creëren. Hiervoor worden naast de te bouwen waterstofproductie-installatie ter plaatse nieuwe opslag- en transportfaciliteiten aangelegd. Het consortium, dat opereert onder de naam Clean Hydrogen Coastline, heeft zijn ogen ook gericht op een tweede mogelijke locatie, ongeveer 20 kilometer van Bremen, in Huntorf. Een van de partners, het Duitse energiebedrijf EWE, heeft daar een aardgasopslagcaverne die het wil ombouwen tot waterstofopslag. Dichtbij de gekozen locatie staat een staalfabriek van ArcelorMittal, die de geproduceerde waterstof zou willen inzetten in het productieproces. Het gaat volgens het bedrijf om een “een theoretisch potentieel van meer dan 2,2 GW elektrolysecapaciteit”.

Europese dimensie

Het plan heeft ook een Europese dimensie. Het maakt deel uit van een bredere aanpak, waarbij diverse projecten in verschillende Europese landen samen een grensoverschrijdend waterstofnetwerk kunnen vormen. Vorig jaar hebben elf Europese gasinfrastructuur bedrijven  hiervoor een plan gepresenteerd. De waterstofplannen van Clean Hydrogen Coasline zouden hier goed in kunnen passen als belangrijke schakel tussen de Eemshaven aan de ene en Hamburg en Denemarken aan de andere kant. Gasunie is betrokken bij verschillende waterstofprojecten in Nederland en Duitsland. Naast Clean Hydrogen Coastline is het voornemens in Noordwest-Duitsland een regionaal opslag- en transportsysteem voor waterstof aan te leggen, Hyperlink geheten. Hier gaat het om het geschikt maken van bestaande aardgasfaciliteiten voor waterstof. Dit project zou in 2025 gereed moeten zijn. Dat regionale net kan op zijn beurt weer de schakel zijn in een groter, Europees netwerk. “Het HyperLink-project is nauw verbonden met het Clean Hydrogen Coastline-project en zal als belangrijk onderdeel van de Europese backbone Nederland, Duitsland en Denemarken verbinden”, verklaarde  Jens Schumann, CEO van Gasunie Duitsland.

Financiering Clean Hydrogen Coastline nog niet rond

De financiering van het Clean Hydrogen Coastline-project is nog niet rond. Het gaat om een bedrag van in totaal 1,3 miljard euro. De Duitse overheid heeft voor haar nationale waterstofstrategie 9 miljard euro vrijgemaakt; een deel daarvan zou beschikbaar moeten komen voor Clean Hydrogen Coastline. Omdat de benodigde investering ook bijdragen aan de verduurzaming van de Europese energievoorziening heeft het consortium gevraagd zijn plannen aan te merken als “Important Project of Common Interest (IPCEI), iets wat de weg vrij zou maken voor Europees subsidiegeld. Ook de regelgeving sluit nog niet goed aan bij dit soort projecten. Als ook deze hobbel, samen de financiering snel genomen kan worden, zou het werk volgens de deelnemende bedrijven in 2022 kunnen beginnen. Als alles daarna volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in 2025 worden voltooid.  Dat regionale net kan op zijn beurt weer de schakel zijn in een groter, Europees netwerk. “Het HyperLink-project is nauw verbonden met het Clean Hydrogen Coastline-project en zal als belangrijk onderdeel van de Europese backbone Nederland, Duitsland en Denemarken verbinden”, verklaarde  Jens Schumann, CEO van Gasunie Duitsland.

Meer lezen >

Bron: Gasunie Deutschland, swe


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *