Geen gastekort te verwachten


Volgens Gasunie Transport Services hoeft komende winter geen tekort aan gas te ontstaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gastransportbedrijf houdt wel een paar slagen om de arm.

Een eventuele uitval van de leveringen van Russisch aardgas aan Europa kan voor Nederlandse gebruikers voldoende worden opgevangen in de aankomende winter. Dit is gebaseerd op de hierna volgende observaties en genomen maatregelen:

  1. De huidige circa 20% lagere marktvraag vanwege de hoge gasprijzen houdt aan.
  2. Er is geen capaciteitsbegrenzing op de Nederlandse kolencentrales.
  3. De Nederlandse LNG-capaciteit wordt verdubbeld door de uitbreiding van Gate terminal en de nieuwe EemsEnergyTerminal die door Gasunie wordt ontwikkeld.
  4. De LNG-terminals in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk blijven, zoals nu, volledig benut, leidend tot een maximaal aanbod van LNG.
  5. De Nederlandse gasopslagen worden voor minstens 80% gevuld. De verwachting is dat ook indien de huidige onderbreking van Nord Stream 1 langer duurt, de gasopslagen voldoende gevuld kunnen worden om het doel van 80% te halen.
  6. De L-gas markt in omringende landen (Duitsland, België en Frankrijk), die afhankelijk is van aanbod uit Nederland, kan worden bediend.
  7. De import van aardgas door Duitsland vanuit Nederland wordt beperkt door een maximum van 35 miljard m3 van west naar oost in het Duitse transportnet.

Voorbehouden

GTS maakt ook een aantal voorbehouden. Bij een koude winter of tegenvallers in het LNG-aanbod kan de praktijk straks sterk afwijken van de cijfers waarmee is gerekend. Om de gasopslagen voor het daaropvolgende stookseizoen (vanaf oktober 2023) tot het dan gewenste niveau van 90% te vullen zijn aanvullende maatregelen nodig.

Gasunie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan alternatieven voor Russisch aardgas. Nog dit kalenderjaar verdubbelt de LNG-importcapaciteit van Nederland via Gate terminal en de nieuwe EemsEnergyTerminal van circa 12 miljard m3 naar 24 miljard m3. Daarnaast is er regelmatig overleg met omringende netbeheerders om operationele optimalisaties door te voeren zodat de transportflow van west naar oost nog verder uitgebreid kan worden.

Duitsland

Uit de GTS-analyse blijkt verder dat Nederland het komende gasjaar (vanaf oktober 2022), onder de geschetste condities, in staat is om maximaal 35 miljard m3 aardgas naar Duitsland te transporteren. Bart Jan Hoevers: “Vanuit Nederland helpen we graag om meer gas naar Duitsland te krijgen. 35 miljard m3 is het maximum dat het binnenlandse Duitse gastransportnet kan verwerken. Dit volume staat bijna gelijk aan het totale Nederlandse jaarverbruik.”

Meer aardgasnieuws en achtergrondartikelen zijn te lezen op de website van Gasunie: https://www.gasunie.nl/expertise/aardgas


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *