Grolsch kiest voor groen gas


Bij de afvalwaterzuivering van de Twentse bierbrouwer Grolsch komt onder andere biogas vrij. Momenteel wordt dit gas gebruikt voor de eigen warmtebehoefte. Dat gaat veranderen. Eind vorig jaar sloot Grolsch een overeenkomst met Twence, een producent en leverancier van duurzame energie. Dit bedrijf legt een ondergronds warmtenet naar de brouwerij aan, waarmee Grolsch eind dit jaar verwacht in tweederde van zijn warmtevraag te kunnen voorzien. Het biogas dat daardoor niet meer nodig zal zijn voor de bierproductie, krijgt een nieuwe bestemming in een door het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt op het bedrijfsterrein van Grolsch te bouwen installatie. Deze installatie werkt het biogas op tot groen gas, dat vervolgens in het regionale aardgasnet kan worden ingevoed. Naar verwachting levert dit proces per jaar ruim één miljoen kubieke meter groen gas op, een hoeveelheid die gelijk staat aan de behoefte van 700 Twentse huishoudens.
De installatie van HoSt zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit in bedrijf worden genomen.

CO2-neutraal in 2025
De overeenkomsten met Twence en HoSt passen in de ambitie van Grolsch om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn. De aanleg van het warmtenet en de bouw van de opwerkinstallatie zullen de scope 1- en scope 2-emissies van de brouwerij naar eigen zeggen verminderen met in totaal 85 procent. HoSt is een grote speler op het gebied van groen gas. Volgens gegevens van de onderneming heeft het meer dan de helft van alle groengassystemen in Nederland gebouwd. Samenwerkingen zoals met Grolsch, “energy as service”-partnerschappen geheten, komen daarbij steeds meer voor.

Membraantechnologie
De gepande opwerkinstallatie werkt op basis van membraanscheiding. Deze technologie maakt gebruik van de verschillende deeltjesgrootte van methaan en kooldioxide. Het biogasmengsel wordt onder hoge druk door het membraan geperst, dat vervolgens alleen de CO2 en daarnaast enkele verontreinigingen zoals zuurstof, ammoniak en water doorlaat. De methaan blijft als biomethaan achter. Om te zorgen dat het methaan zo zuiver mogelijk de installatie verlaat, wordt dit proces stapsgewijs herhaald. Het eindresultaat is een duurzaam product dat gelijkwaardig is aan aardgas en aan het gasnetwerk kan worden toegevoegd.

Lees meer:
https://www.koninklijkegrolsch.nl/content/groen-gas-bij-grolsch-host-levert-technologie

https://www.twence.nl/nieuws/groen-licht-voor-warmtelevering-twence-aan-grolsch

Een uitgebreid overzicht van alle facetten van groengasproductie is te vinden in de mede met steun van KVGN tot stand gekomen brochure “Panorama Groen Gas”.  Zie:
https://groengas.nl/nieuws/panorama-groen-gas-2021/