GTS produceert recordvolume pseudo-Groningengas


Uit het op 1 april verschenen jaarverslag van Gasunie Transportservices (GTS) blijkt dat in 2020 een recordvolume hoogcalorisch gas tot laagcalorisch gas is geconverteerd. Dit zogenoemde pseudo-Groningengas vervangt het ‘echte’ Groningengas, waarvan de productie de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Het wordt gemaakt in speciaal voor dit doel bestemde stikstoffabrieken. Vorig jaar werd op deze manier 33,3 miljard kubieke meter gas geproduceerd, 15 procent meer dan het jaar ervoor. De totale getransporteerde hoeveelheid gas daalde aldus het GTS-verslag voornamelijk wegens de gemiddeld milde temperatuur van 81,8 tot 78,7 miljard kubieke meter.

Import aardgas toegenomen

De cijfers van GTS laten zien dat Nederland steeds meer gas moet importeren om aan de vraag te kunnen voldoen van de miljoenen huishoudens, gebouwen en fabrieksinstallaties in binnen- en buitenland die nog altijd afhankelijk zijn van aardgas van Groningenkwaliteit. GTS zet alle zeilen bij om de leveringszekerheid van dit gas veilig te stellen. Daarvoor betrekt het ook stikstof van een externe leverancier en heeft het de productiecapaciteit van een van de eigen stikstoffabrieken, in de Wieringermeer, vorig jaar uitgebreid. Deze installatie kan sindsdien 310.000 kubieke meter stikstof per uur bijmengen, wat gelijk staat aan een pseudo-G-gasproductie van vijf miljard kubieke meter per jaar.

Nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek

Naar verwachting neemt GTS volgend jaar april de nieuwe stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek in gebruik. Als deze installatie klaar is, zou het Groningenveld bij een gemiddeld temperatuurverloop geen gas meer hoeven te leveren. Naast de stikstoffabrieken spelen de G-gasopslagen in Norg en Alkmaar een doorslaggevende rol bij het veiligstellen van de leveringszekerheid. Deze opslagen zijn eigendom van de NAM en worden aangestuurd door GasTerra. Sinds enige tijd kan de opslag in Norg ook met pseudo-Groningengas worden gevuld. Bovendien is het werkvolume uitgebreid van vijf naar zes miljard kubieke meter. De toegenomen import bestaat voornamelijk uit pijpleidinggas maar ook de invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was met 6,7 miljard kubieke meter voor het tweede jaar op rij hoog.

Bron: Gasunie Transport Services


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *