Lidmaatschap

Aan het streven een klimaat neutrale energievoorziening in 2050 te bereiken dragen organisaties in de gassector elk op hun eigen manier bij. Na een lange periode waarin KVGN een organisatie van individuele leden was nam de vereniging het initiatief om bedrijven, instellingen en associaties die actief zijn in de gasvoorzieningsketen, bij elkaar te brengen om als gassector een gezamenlijke agenda en gemeenschappelijk actieplan uit te werken. Uitgangspunt daarbij is dat de gassector een substantiële en essentiële bijdrage levert om de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. In het licht van deze ontwikkelingen ontstond onder de betrokken organisaties de behoefte de krachten te bundelen en samen te werken in een vereniging die de belangen van de gaswaardeketen behartigt in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Energieakkoord en Klimaatakkoord

Onder leiding van KVGN hebben verschillende bedrijven en organisaties binnen en buiten de gassector gewerkt aan de totstandkoming van de ontbrekende ‘gasparagraaf’ in het Energieakkoord (2013). Hierin geeft de sector aan hoe zij door de inzet van gasvormige energiedragers bijdraagt aan een succesvolle energietransitie. Bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord (2019), dat het pad uitzet naar 2030 door per sector doelen te stellen op het gebied van verduurzaming en emissiereductie, was een aantal leden van KVGN individueel betrokken.

Kennis delen

Organisaties worden steeds kennisintensiever. Ook binnen de gassector is het delen van kennis van cruciaal. KVGN wil de kennis en vaardigheden van zijn leden volop en gebundeld inzetten om de transitie naar een duurzame energiehuishouding te versnellen en de dagelijkse energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Te vaak blijft die opgesloten binnen individuele organisaties of in het hoofd van de professionals die er werken. Om de overdracht van kennis en vaardigheden te bevorderen organiseert KVGN daarom conferenties en symposia waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de rol van gas daarin worden besproken.

Voordelen van het lidmaatschap

De juiste mensen kennen; daar kom je verder mee. Netwerken is dé manier om goed op de hoogte te blijven. Het lidmaatschap van KVGN biedt een uitgebreid netwerk van professionals in de gas- en energiewereld. Medewerkers van aangesloten organisaties en individuele leden ontmoeten vakgenoten tijdens de verschillende bijeenkomsten die KVGN organiseert. Wekelijks ontvangen de leden een nieuwsbrief met daarin actueel nieuws uit de energiewereld. Het lidmaatschap biedt ten slotte toegang tot het internationale netwerk van de International Gas Union (IGU) en daarmee tot een uitgebreide bron van kennis, informatie en invloeduitoefening.

Aanmelden als lid

Een lidmaatschap is persoonlijk en kost € 150 ex btw per jaar. Senioren (gepensioneerden) betalen € 100 incl. btw. Studenten kunnen gratis lid worden. Stuur een e-mail met uw NAW-gegevens naar het secretariaat: Erna de Boer, erna.deboer@kvgn.nl 

Onze leden