Nieuw standaardwerk: Zó werkt energie in Nederland


Een brede coalitie van 21 partijen, waaronder KVGN, heeft een publicatie uitgebracht die iedereen die bij het energiedebat betrokken is, houvast biedt om in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening afgewogen keuzes te maken. Het boek, Zó werkt energie in Nederland, geeft inzicht in de werking van ons energiesysteem met bondige teksten, heldere visualisaties en overzichtelijke schema’s. Het complexe energiesysteem in Nederland wordt teruggebracht tot de kern. Het is dan ook een ‘must-have’ voor professionals die in en rondom de wereld van energie in Nederland (gaan) werken maar ook voor burgers die geconfronteerd worden met de gevolgen van de energietransitie.

Complex vraagstuk

Het energie- en klimaatbeleid heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk aan de top van de politieke agenda genesteld. Versnelde klimaatverandering en de problemen rond de aardgaswinning hebben de urgentie van de energietransitie verhoogd. Het gaat hier om een uitermate complex vraagstuk dat zowel sociale, economische als ruimtelijke veranderingen met zich meebrengt. In bepaalde gevallen zijn deze veranderingen zo ingrijpend dat zij voorwerp van een hevig, soms emotioneel debat zijn geworden. De samenstellers en partners van Zó werkt energie in Nederland menen dat de dialoog over de energievoorziening van de toekomst alleen kans van slagen heeft als de deelnemers hun inbreng baseren op een gedeeld, objectief begrip van het energiesysteem. Zó werkt energie in Nederland is daarom bestemd voor allen die goed geïnformeerd aan de slag willen met energie: beleidsmakers en bestuurders, bedrijven die zelf producten en diensten ontwikkelen voor de energietransitie, woningcorporaties die hun woningvoorraad willen verduurzamen, ngo’s die op een snellere energietransitie aandringen, enzovoort.

Alle aspecten van het energiesysteem

Zó werkt energie bestaat uit vijf hoofdstukken, die elk een apart onderdeel van het energiesysteem beschrijven. Alle dimensies, internationaal en lokaal, komen aan bod: de fysieke energiestromen in het energiesysteem, de inrichting ervan, het klimaat-en energiebeleid, wet- en regelgeving, de werking van de markten voor elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen en de financieel-economische aspecten. Zó werkt energie in Nederland is een uitgave van de Argumentenfabriek en mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: KVGN, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, EBN, NVDE, Topsector Energie, Energie Samen, NOGEPA, VNCI, Geothermie Nederland, Kas als Energiebron, Gasunie, Techniek Nederland, VNPI, TNO, NWEA, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, VEMW, Ministerie van economische Zaken en Klimaat, Staatstoezicht op de Mijnen.

Het boek is nu als e-book en gedrukt te bestellen in de webshop van de Argumentenfabriek. Meer informatie is te vinden op de website energieinnederland.nl

In onderstaande video licht een aantal partners toe waarom zij Zó werkt energie in Nederland belangrijk en waardevol vinden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *