Nieuwe publicatie: Panorama Groen Gas


Een brede vertegenwoordiging van organisaties en bedrijven die actief zijn in de groengassector, waaronder KVGN, heeft een kennisdocument gepubliceerd over productie, technologie, handel en transport van groen gas. De nadruk ligt in dit Panorama Groen Gas op wat nu al aan beproefde productiemethoden voorhanden is. De uitgave biedt investeerders, beleidsmakers en vergunningverleners een actueel en gedetailleerd overzicht van de sector en gaat in op de subsidievoorwaarden en regelgeving rond dit actuele thema.

Duurzaam gas wordt in steeds bredere kring gezien als een onmisbare component van de energiemix van de toekomst. De discussies over dit onderwerp hebben echter niet zelden een hoog academisch, politiek en bestuurlijk gehalte. Dat de gassector nu al op grote schaal hernieuwbaar gas, in het bijzonder groen gas, produceert, verhandelt en distribueert, is daardoor minder bekend, zelfs bij groepen en individuen die in een of andere vorm bij de transitie naar een klimaatneutrale toekomst zijn betrokken. Een aantal bedrijven en organisaties uit de groen gas sector heeft in antwoord hierop een brochure gepubliceerd die de kennis over dit belangrijke aspect van de energietransitie bundelt: Panorama Groen Gas.Deze publicatie richt zich op iedereen die in de dagelijkse praktijk met groen gas te maken heeft of krijgt, maar is daarnaast zeer geschikt voor wie overweegt in de productie van groen gas te investeren.

De samenstellers van de brochure hebben zich eerst en vooral beperkt tot de technologie en methoden die nu worden toegepast om uit biologische grondstoffen groen gas te maken. Veelbelovende vormen van duurzaam gas en productiemethoden die zich nog moeten bewijzen, blijven om die reden in dit document grotendeels buiten beschouwing. De nadruk ligt daarbij op de verschillende vergistingstechnieken die momenteel in 270 installaties in Nederland worden toegepast.

De inhoud van Panorama Groen Gas volgt hoofdstuk voor hoofdstuk de volledige waardeketen van groen gas: verwerkte grondstoffen, toegepaste productietechnieken, de typen installaties die in gebruik zijn, productdiversiteit, producenten en het transport en de distributie van groen gas. Ook de regelgeving, richtlijnen en kwaliteitseisen betreffende groen gas komen uitvoerig aan bod, inclusief de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de financieel-economische aspecten van groengasproductie en het toezichtregime, alsook de verschillende toezichthouders waarmee producenten te maken krijgen. Een uitvoerige begrippen- en woordenlijst besluit het geheel.

Panorama Groen Gas is een initiatief van een aantal organisaties en bedrijven die in diverse capaciteiten actief zijn in de groengassector:  de Vereniging Groen Gas Producenten, de Biogas Branche OrganisatieGroen Gas NederlandGasTerra, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; de productie was in handen van de New Energy Coalition.

Informatie voor redacties:

De brochure kan vanaf vandaag in pdf-formaat worden gedownload via deze link. Later dit jaar verschijnt een gedrukte uitgave.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *