Reactie van KVGN op de inval in Oekraïne


De Russische inval in Oekraïne heeft KVGN en zijn leden diep geschokt. We leven mee met de vele duizenden slachtoffers van dit ongerechtvaardigde zinloze oorlogsgeweld. In antwoord op de invasie hebben bedrijven en organisaties die bij KVGN zijn aangesloten, hun commerciële en persoonlijke banden met Rusland herzien en waar mogelijk opgeschort of beëindigd, omdat zij het in de huidige omstandigheden moreel niet verantwoord achten om deze in stand te houden.

De bedrijven en organisaties die zijn betrokken bij de productie, distributie en/of verkoop van gas, voelen een bijzondere verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de leveringszekerheid van aardgas. Nederland is sinds 2018 door vermindering van de eigen productie netto importeur van aardgas geworden. Een aanzienlijk deel van de importen is afkomstig van Russische bronnen. Ondanks de oorlog gaan de Russische gasleveranties nog steeds door, maar het valt niet te voorspellen of dit zo blijft als het conflict niet snel wordt beëindigd. In samenwerking met de overheid wordt daarom bekeken welke maatregelen de gassector kan nemen om de negatieve gevolgen van deze crisis voor economie en samenleving zoveel mogelijk te beperken, ook op langere termijn.

Meer details over de respons van KVGN-bedrijfsleden op de crisis in Oekraïne zijn te vinden op de betreffende websites. Zie hiervoor:

EBN

Gasunie

https://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-zet-extra-stappen-om-leveringszekerheid-van-gas-in-nederland-en-europa-veilig-te-stellen

GasTerra

https://www.gasterra.nl/nieuws/rusland-oekraine-conflict

NOGEPA

https://www.nogepa.nl/verklaring-nogepa-over-de-situatie-in-oekraine/

Shell

https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2022/shell-intends-to-exit-equity-partnerships-held-with-gazprom-entities


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *