Seminar Groen Gas 21 mei 2024


De eerstvolgende bijeenkomst van KVGN wordt gehouden op 21 mei a.s. en heeft als thema: Groen Gas. In dit seminar richten we ons op de rol van groen gas en de (on)mogelijkheden om dit te produceren in de toekomstige duurzame energievoorziening. Er wordt besproken hoe biomassa kan worden omgezet in groen gas. Mogelijkheden en knelpunten van deze alternatieve duurzame gassen komen aan de orde.
Centrale vraag is: wat zijn de belangrijkste uitdagingen om groen gas in te passen in de toekomstige energievoorziening en wat zijn de oplossingsrichtingen?
De inpassing van groen gas in het toekomstige energiesysteem kent een aantal belangrijke obstakels. Allereerst is de beperkte beschikbaarheid van groen gas op dit moment een gegeven. De uitdaging wordt om voldoende groen gas te produceren zodat het op een duurzame en kosteneffectieve manier kan worden geïntegreerd in het energiesysteem van de toekomst. Aansluitend hierop is de vraag gerechtvaardigd hoe groen gas kan worden verdeeld over de verschillende markten als het, zoals nu, maar beperkt beschikbaar is. Tot slot vraagt het harmoniseren van groen gas met andere duurzame energiebronnen een duidelijke regelgeving.

Bekijk het programma op de eventpagina en meld je aan!

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *