Subsidie voor innovatieve waterstoftechnologie


Het TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, heeft een subsidieregeling voor waterstoftechnologie in het leven geroepen. Het doel is innovatieve oplossingen te helpen ontwikkelen, die nodig zijn voor het opzetten van nieuwe efficiënte waterstoftoepassingen. Voorwaarde is dat deze significant lagere investeringskosten en/of operationele kosten met zich meebrengen, minder onderhoud vergen, breder toepasbaar zijn, minder schaarse materialen gebruiken en minder belastend zijn voor de omgeving dan de nu beschikbare technologie. Voorbeelden zijn decentrale productie van waterstof via elektrolyse, compressie, reinigen, drogen, koelen en odorisatie, opslag, brandstofcellen en brandertechnologie

Bron: TKI Nieuw Gas

meer informatie >   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *