Een flexibel energiesysteem voor een succesvolle energietransitie

Hoe meer energie we uit zon en wind halen, hoe meer het aanbod afhankelijk is van het weer. Bij ongunstig weer zal onze energie ergens anders vandaan moeten komen. Bij te veel zon of wind moeten we juist proberen het overschot te bewaren voor later. Accu’s zijn met hun beperkte capaciteit hiervoor niet de oplossing. Wel kunnen we energie omzetten in waterstof en in die vorm opslaan voor momenten dat het aanbod aan groene energie weer te laag is. Zo vormt energie uit gasvormige moleculen een onmisbare buffer rond groene elektriciteit. Daarnaast blijven moleculen ook in een klimaatneutrale energievoorziening onmisbaar. Omdat elektriciteit niet overal het meest geschikte alternatief is. En omdat het elektriciteitsnet nooit zo groot kan worden dat iedereen en alles op elk moment van de dag van elektriciteit kan worden voorzien. Daarom verwacht men dat ongeveer 50 procent van de energievoorziening in 2050 zal bestaan uit gasvormige en vloeibare moleculen. Dat zijn dan vooral duurzame gassen en verwarmd water. In de toekomst zal ons energiesysteem er dus heel anders uit zien. Er komen energiebronnen bij. Energie zal worden omgezet van de ene in de andere energiedrager. Ook wordt energie vaker lokaal opgewekt en gebruikt. Dat vergt een ander energiesysteem. Een systeem waarbinnen verschillende bronnen en infrastructuren slim met elkaar samenwerken. Er verschijnen geregeld lezenswaardige publicaties over de vijf kernthema’s van KVGN. Zo ook systeemintegratie. We hebben op deze pagina een selectie van recente publicaties samengevat, die we op gezette tijden vernieuwen. Met één klik komt u bij de originele bron de volledige tekst.

Recente berichtgeving omtrent systeemintegratie