Gas van de toekomst: waterstof

Waterstof is goed te gebruiken als grondstof, brandstof voor industrie en vervoer en in beginsel ook voor huizen. Het is makkelijk in grote hoeveelheden op te slaan. Daardoor is waterstof ook bij uitstek geschikt om een geïntegreerd energiesysteem in balans te houden. Een belangrijk voordeel is dat voor de toepassing van waterstof geen compleet nieuwe infrastructuur hoeft te worden aangelegd. De benodigde gasleidingen liggen er meestal al. Waterstof is een molecuul dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen (H2). In de natuur komt waterstof niet als losse stof voor. Het is altijd onderdeel van andere stoffen, zoals water (H2O). Het gebruik van waterstof is op zich niet nieuw. Het is nu al op dit moment al een belangrijke grondstof voor de petrochemische industrie, bijvoorbeeld voor de productie kunstmest. Op dit moment wordt waterstof vooral gemaakt van aardgas. Hierbij komt CO2 vrij. Dit noemen we grijze waterstof. Wordt de vrijgekomen CO2 afgevangen, opgeslagen of hergebruikt? Dan spreken we van blauwe waterstof. Voor de energietransitie zijn de ogen gericht op zogenaamde groene waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt door stroom uit bijvoorbeeld zon of wind met elektrolyse om te zetten in waterstof. Groene waterstof zal naar verwachting een grote rol gaat spelen in de energievoorziening. Op korte en middellange termijn zullen we echter ook grote volumes blauwe waterstof nodig hebben, onder andere om een vrije liquide waterstofmarkt op te kunnen bouwen zoals we die nu al kennen voor aardgas en groen gas.

Recente berichtgeving omtrent Waterstof

Waterstof tot nadenken

Het nieuwe kabinet heeft de ambities op klimaatgebied verder aangescherpt. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat groene waterstof een van de duurzame oplossingen

Lees meer »

Amsterdam wil waterstof importeren

De Amsterdamse haven en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis één miljoen ton groene waterstof importeren. Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs,

Lees meer »