Welkom bij KVGN

Dé Netwerkorganisatie voor de duurzame energiesector

Blijf op de hoogte van de energietransitie >>> lees Meer

KVGN: netwerkorganisatie voor de duurzame energiesector

Welkom op de website van KVGN, de netwerkorganisatie voor de duurzame gassector. De geschiedenis van onze vereniging gaat terug tot 1873, een tijd waarin gas synoniem was met kolen- of stadsgas. Deze brandstof maakte vanaf de jaren zestig dankzij de ontdekking van het reusachtige Groningenveld snel plaats voor aardgas. Nu bevinden we ons opnieuw in een belangrijke transitie. Zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 2050 moet de energievoorziening in Nederland 100 procent klimaatneutraal zijn. KVGN werkt met zijn gebundelde kennis, ervaring en middelen actief mee aan het realiseren van deze ambitieuze doelstelling vanuit de overtuiging dat gas en de gasinfrastructuur onmisbaar zijn voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Daarom maken we ons sterk voor duurzame gassen zoals groen gas en klimaatneutrale waterstof, aardwarmte en, zolang dat het nodig is, een verantwoorde inzet van aardgas.

KVGN’s speerpunten voor de energietransitie

SYSTEEMINTEGRATIE

Warmte, gas en elektriciteit zijn steeds meer op elkaar aangewezen. De interactie tussen al deze energiedragers vatten we samen met het begrip systeemintegratie.

WATERSTOF

Waterstofgas is niet alleen een duurzaam alternatief voor aardgas, maar ook geschikt om duurzaam opgewekte elektriciteit efficiënt en grootschalig te transporteren en op te slaan.

GROEN GAS

Groen gas wordt vervaardigd uit
duurzame biogrondstoffen. Het is een
belangrijke schakel in de verduurzaming
van onze energievoorziening.

AARDWARMTE

We kunnen de warmte in diepere bodemlagen benutten voor onder andere verwarming. De technologie en expertise van de gasindustrie is daarvoor onmisbaar.

CCS

Volgens het IPCC zijn de ambitieuze klimaatdoelstellingen tot 2050 niet haalbaar zonder het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS).

AARDGAS

Op den duur zullen we afscheid nemen van aardgas. Voorlopig kunnen we het echter niet missen, niet voor de energievoorziening maar ook niet voor het klimaatbeleid.

Seminar Groen Gas 21 mei 2024

De eerstvolgende bijeenkomst van KVGN wordt gehouden op 21 mei a.s. en heeft als thema: Groen Gas. In dit seminar richten we ons op de rol van groen gas en de (on)mogelijkheden om dit te produceren in de toekomstige duurzame energievoorziening. Er wordt besproken hoe biomassa kan worden

Lees meer »
Blijf op de hoogte met KVGN

Anderhalve eeuw KVGN

KVGN viert in 2023 haar 150-jarig jubileum. Dat doen we op 13 april 2023 met een grote bijeenkomst in Amsterdam, maar we gebruiken de gelegenheid

Hef het glas met en bij KVGN

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN op 18 januari gaat Bert Stuij, manager nationale programma’s energie bij RVO, in op de toekomst van ons energiesysteem. Een

Onze leden