Afvangen en opslaan van CO2 (CCS)

In een ideale wereld zouden we volledig in onze energiebehoefte kunnen voorzien met behulp van 100% duurzame bronnen. Op dit moment is dat niet realistisch en het is zeer de vraag of dat in de aanloop naar het ijkjaar 2050 wel het geval zal zijn. Het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties denkt alvast van niet. Een van de antwoorden op dit vraagstuk is het neutraliseren van emissies bij verbranding van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, door CO2 op te vangen en op te slaan of nuttig te gebruiken. Dit staat bekend als Carbon Capture (Utilisation) and Storage, afgekort CC(U)S. De technologie bestaat al en wordt her en der met succes toegepast. Ook Nederland zet in op CCS. De overheid stimuleert CO2-opslag op zee. Een voorbeeld is het Porthos project, waarbij CO2 vanuit de Rotterdamse industrie onder de Noordzee zal worden opgeslagen.

Recente berichtgeving omtrent CCS