Groen Gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.
Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is niet oneindig en het als fossiele brandstof niet klimaatneutraal. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Recente berichtgeving omtrent groen gas

Grolsch kiest voor groen gas

Bij de afvalwaterzuivering van de Twentse bierbrouwer Grolsch komt onder andere biogas vrij. Momenteel wordt dit gas gebruikt voor de eigen warmtebehoefte. Dat gaat veranderen.

Lees meer »