370 keer de aarde rond met Amsterdams bio-LNG


In 2020 kondigden afvalverwerker Renewi, bio-LNG producent Nordsol en Shell aan dat dit jaar een bio-LNG-installatie in het Amsterdamse havengebied zou verrijzen. De fabriek is inmiddels gereed. Op 14 oktober verrichtte Koning Willem-Alexander de officiële opening. Bio-LNG is de klimaatvriendelijke variant van fossiel LNG oftewel vloeibaar gemaakt aardgas. Het verschil met groen gas, dat primair voor verwarmingsdoeleinden en – in mindere mate – CNG wordt gebruikt, is dat bio-LNG uitsluitend voor zwaar transport en de scheepvaart is bestemd. De productiemethode is grotendeels identiek. Uit niet-recycleerbare organische resten zoals voedsel dat over de datum is wordt eerst biogas gemaakt. Om er bio-LNG van te maken moet dit gas zo sterk worden afgekoeld dat het vloeibaar wordt, waarna het als brandstof kan dienen voor aangepaste vrachtwagens en (binnen)schepen.

De drie betrokken bedrijven vormen gezamenlijk een volledige productie- en distributieketen. Renewi verzamelt de biogrondstoffen en zet deze in eigen installaties om in biogas. Nordsol produceert het bio-LNG. Shell levert de brandstof via zijn LNG-tankstations aan de klanten.

De Amsterdamse fabriek kan 3,4 kiloton bio-LNG per jaar produceren. Het persbericht waarmee de officiële ingebruikname van de installatie wereldkundig werd gemaakt, meldde ter vergelijking dat een ‘gemiddelde vrachtwagen’ met dit volume 13 miljoen kilometer kan rijden, dat wil zeggen 370 keer de wereld rond.

CO2-neutraal

Het voordeel van LNG ten opzichte van diesel en gasolie, de in de transport- en scheepvaartsector gebruikelijke brandstoffen, is dat het schoner verbrandt. Voor bio-LNG komt daarbij dat het bij gebruik geen fossiel CO2 uitstoot. Als tijdens het productieproces de in de biogrondstoffen aanwezige CO2 wordt verwijderd – de technologie van Nordsol maakt dit mogelijk – en als groeibevorderaar wordt geleverd aan de glastuinbouw, ontstaat een volledig CO2-neutrale brandstof.

De vraag naar bio-LNG zal de komende jaren naar verwachting fors toenemen. De druk op de transportsector om zich te verduurzamen is groot. Bio-LNG helpt daarbij. Bovendien geldt vanaf 2022 een verplichting om biobrandstof bij te mengen, iets wat de productie verder zal stimuleren.

Nieuwe industriële revolutie

De gemeente Amsterdam is blij met de nieuwe installatie. Volgens locoburgemeester en wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid Marieke van Doorninck gaat het om niet minder dan ‘de aftrap van een nieuwe industriële revolutie’. De Amsterdamse haven is even enthousiast. ‘Als havenbedrijf willen wij vooroplopen in de transitie naar een duurzame samenleving. De haven is uitstekend gepositioneerd om hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën te produceren die nodig zijn in een klimaatneutrale samenleving. Door de afvalstromen van de metropoolregio in de haven te verwerken tot bio-LNG leveren we ook een bijdrage aan de verduurzaming van de transportsector.’

Albert Heijn

Grootafnemers van het in Amsterdam geproduceerde bio-LNG hebben zich al gemeld. Zo heeft levensmiddelenconcern Albert Heijn aangekondigd dertig van zijn vrachtwagens op de brandstof te laten rijden én een deel van de benodigde biogrondstoffen te leveren. ‘ Waarmee’, volgens een bij de opening van de Amsterdamse installatie aanwezige vertegenwoordiger van Albert Heijn, ‘de cirkel voor ons bedrijf rond is.’

Bronnen: Port of Amsterdam, Nordsol, Shell


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *