EU subsidieert innovatieve vergassingstechnologie in Noord-Holland


Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie heeft onlangs 996.000 euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Duurzame Moleculen’. De Provincie Noord-Holland draagt nog eens € 300.000 bij als cofinanciering. De totale subsidie voor het project bedraagt daarmee bijna € 1,3 miljoen euro. Het project ‘Duurzame Moleculen’ is opgezet door het Expertisecentrum InVesta in Alkmaar in nauwe samenwerking met New Energy Coalition in Groningen. Samen met consortiumpartners  worden de komende jaren verschillende demonstratieprojecten gerealiseerd

Netwerkorganisatie

InVesta is een netwerkorganisatie waar overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen nauw samenwerken.  Hier werken verschillende partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren. Met de bijna 1,3 miljoen euro subsidie voeren de partners in het projectconsortium verschillende projecten uit om energie-innovaties te versnellen. Samen met consortiumpartners Biolake, Sustenso, GP Groot (Hynoca) en TNO worden de komende jaren demonstratieprojecten gerealiseerd. Hogeschool Inholland is bij alle projecten betrokken als kennispartner, waarbij stagiairs, afstudeerders en (multidisciplinaire) projectgroepen van studenten werken aan vraagstukken en opdrachten. InVesta is penvoerder van het project en biedt de projecten de benodigde faciliteiten en infrastructuur. De New Energy Coalition zal de uitvoering van de projecten ondersteunen.

Demonstratieprojecten in uitvoering

De consortiumpartners zullen met deze subsidie verschillende demonstratieprojecten uitvoeren. Het eerste, van Biolake, is een zogeheten torrefactieproject, waarmee groene reststromen worden omzet naar hoogwaardige biobrandstof. Dit project draagt bij aan de snelle verwerking van, nu nog, moeilijk verwerkbare reststromen tot duurzame biopellets. Het tweede project wordt uitgevoerd door TNO en behelst het omzetten van zeewier naar gas. Sustenso Boekelermeer bouwt een installatie waar via vergisting agrarische restromen in biogas worden omgezet, dat vervolgens met behulp van algen kan worden opgewerkt naar voor het aardgasnetwerk geschikt groen gas. In het vierde project worden verschillende biomassastromen via een innovatief thermisch proces onder andere omgezet naar waterstof dat in de transportsector kan worden ingezet.

Bron: New Energy Coalition


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *