Proef met eerste (bewoonde) huis op waterstof


Bij blauwe en groene waterstof wordt in de eerste plaats gedacht aan industriële toepassingen. In de gebouwde omgeving is, naast elektrische warmtepompen en warmtenetten, groen gas het favoriete duurzame alternatief voor aardgas. In een bewoond huis in Delft experimenteert H2@Home, een consortium van netbeheerders, leveranciers en installateurs, echter sinds kort met waterstof als verwarmingsbrandstof. Deze tussenwoning maakt deel uit van een rij van drie door het Friese DreamHûs gebouwde replica’s van jaren 70-woningen en is gevestigd in The Green Village, een initiatief van de Technische Universiteit Delft.

Het H2@Home-project is uniek in continentaal Europa. Het onderscheidt zich van eerdere experimenten, doordat het waterstofgas niet tot een zeker percentage bij het aardgas wordt bijgemengd maar als enige brandstof wordt ingezet. Het huis is aangesloten op een bestaand ondergronds waterstofnetwerk vergelijkbaar met het aardgasnet. De waterstofleidingen lopen in de meterkast en gebruiksruimten in de woningen. De waterstof stroomt naar een aangepaste ketel, een Hydra van fabrikant Remeha. De bewoners merken al met al geen verschil met een normaal op aardgas draaiend cv-systeem.

De realistische testomgeving maakt het mogelijk om nauwkeurig te onderzoeken aan welke eisen en wet- en regelgeving een veilig op waterstof draaiend verwarmingssysteem moet voldoen. Essentieel is bijvoorbeeld de invloed die waterstof in zulke omstandigheden heeft op de integriteit van de leidingen en apparatuur. Om dit te kunnen meten zijn sensoren in de woning aangebracht.

De proef loopt tot medio 2022.

Bronnenwww.h2athome.nlwww.thegreenvillage.orgwww.dreamhus.nl/home

Meer lezenDuurzaam gebouwdChange.incInstallatienet.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *