Shell breidt bioLNG-netwerk uit


Shell Nederland stelt al zijn klanten sinds 15 februari in staat om bioLNG te tanken. LNG (vloeibaar aardgas) was al beschikbaar voor het wegtransport en de binnenvaart. Het voordeel van deze brandstof is dat het vergeleken met de andere fossiele brandstoffen, diesel/gasolie en benzine, beduidend minder CO2 uitstoot. De netto CO2-emissies van bioLNG zijn zelfs minimaal, reden waarom Shell hierin een goede overbrugging ziet naar volledig elektrisch wegtransport.

Op dit moment is het netwerk LNG-stations van Shell nog klein. In Nederland kunnen vrachtwagenchauffeurs terecht op zeven locaties, in België op zes en in Duitsland op 25. Het is de bedoeling om het totaal in Europa tot het einde van dit jaar uit te breiden tot 80 stations.

Het bioLNG van Shell wordt vooralsnog vermengd met ‘gewone’ fossiele LNG. Het bedrijf wil het percentage, nu 30 procent, de komende jaren echter opvoeren naar 100 procent.

13 miljoen kilometer

De productie van het bioLNG vindt momenteel plaats in Amsterdam in een installatie die Shell samen met zijn partners Nordsol en Renew september vorig jaar in gebruik heeft genomen. De capaciteit zal de komende tijd worden vergroot tot 3,4 kiloton per jaar. Ter vergelijking: Shell heeft berekend dat de inzet van deze hoeveelheid bioLNG overeenkomt met het voorkómen van de CO2-emissies die ontstaan bij het afleggen van 13 miljoen wegkilometers.

Om het vergrote netwerk in Europa te kunnen bevoorraden bouwt Shell aan een nieuwe productie-installatie in het Duitse Godorf, die volgens opgave van het bedrijf de grootste in Europa zal worden.

Duurzame grondstoffen

De biogrondstoffen voor de productie van bioLNG zijn duurzaam. Het gaat om organisch afval dat bacteriën in een vergister afbreken onder anaerobe oftewel zuurstofloze omstandigheden. Hierdoor ontstaat biogas, dat in een volgende stap wordt gezuiverd en vervolgens opgewerkt tot met aardgas vergelijkbare biomethaan (= groen gas). Dit eindproduct wordt ten slotte vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot een temperatuur van -162 graden.

Bron: Shell Nederland


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *