Stad aan ‘t Haringvliet demonstreert gebruik groene waterstof


Bij groene waterstof als alternatief voor aardgas denken we wegens de meestal vereiste hogetemperatuurwarmte vooral aan industriële toepassingen, maar het kan ook helpen bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Op dat gebied is recentelijk een veelbelovende stap vooruit gezet. In Stad aan ’t Haringvliet in Zuid-Holland wordt sinds 24 februari in het zogeheten Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij een nieuwe waterstofketel gedemonstreerd, die speciaal voor dit doel is ontworpen door gasgroothandelaar GasTerra en energieconsultant DNV.

Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep inwoners die samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en deskundigen uit het bedrijfsleven hebben onderzocht hoe hun dorp het beste van het aardgas af kan gaan. Het Inspiratiehuis, een tussenwoning die zich midden in een woonwijk bevindt, maakt deel uit van dit project. Het is ter beschikking gesteld door de woningcorporatie Oost West Wonen en dient als duurzame modelwoning en informatiepunt voor belangstellenden. Naast GasTerra, DVN en de woningcorporatie nemen netbeheerder Stedin, de betrokken gemeente waartoe Stad aan ’t Haringvliet behoort, Goeree-Overflakee, de ketelbouwers Remeha en Nefit-Bosch en installateur Kievit-Warmte deel aan het project.

Kansrijk alternatief

Stad aan ’t Haringvliet heeft zich ten doel gesteld om in 2025 aardgasvrij te zijn. Om dat plan te kunnen realiseren, moet minstens 70 procent van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hiermee instemmen. Duurzame waterstof wordt daarbij als een kansrijk alternatief voor aardgas beschouwd, in het bijzonder waar duurzame elektriciteit, groen gas en warmtenetten om praktische of financiële redenen geen werkbare opties zijn. De demonstratie in het Inspiratiehuis heeft tot doel te laten zien dat waterstof een volwaardige vervanger is.

100 procent waterstof

De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen met waterstofgas als brandstof geëxperimenteerd. Daarbij ging het echter meestal om een gedeeltelijke verduurzaming door bijmenging in het aardgasnetwerk. Deze proeven hadden tot doel vast te stellen hoeveel waterstof procentueel kan worden toegevoegd, zonder dat technische en veiligheidsproblemen in het leidingwerk en de apparatuur ontstaan. In Stad aan ’t Haringvliet gaat men een stap verder en wordt voor het eerst gedemonstreerd dat een tussenwoning zonder comfortverlies ook prima met 100 procent waterstof kan worden verwarmd, mits de juiste techniek is toegepast.

Slimme combinatie

De drie op verschillende verdiepingen geïnstalleerde waterstofketels zijn al uitvoerig getest, eerst in het laboratorium van DVN en vervolgens voor een langere ononderbroken periode in het Heat House van het Energy Transition Center (EnTranCe) in Groningen. De ontwerpers noemen het apparaat een slimme combinatie van bestaande cv-technologie, een innovatieve intrinsiek veilige brander met zeer lage NOx-emissies en een nieuw type vlambewakingsysteem. Bijzonder is dat de kosten van de componenten vergelijkbaar zijn met die van een reguliere HR-ketel. GasTerra en DVN hopen daarom dat het demonstratieproject in Stad aan ’t Haringvliet ook helpt bij het marktrijp maken van dit product.

Goede papieren

Daarvoor is, zo erkennen de betrokkenen, wel meer nodig dan betaalbare en goed functionerende ketels zoals voldoende beschikbaarheid van duurzame waterstof en een geschikte infrastructuur. Goeree-Overflakee heeft op dit punt in beginsel goede papieren, aangezien daar nu al veel groene energie wordt geproduceerd. Omdat er nog geen waterstof door de aardgasleidingen stroomt, wordt de waterstof die bestemd is voor het Inspiratiehuis, nu nog eerst per tankwagen aangevoerd en vervolgens opgeslagen in een container. Daarna gaat het via een ondergrondse leiding naar de woning.

Halverwege dit jaar ontvangen alle stemgerechtigde inwoners van Stad aan ’t Haringvliet een stembiljet, waarmee zij zich kunnen uitspreken over de plaatselijke energietransitieplannen. Hiervan zal afhangen of ‘Stad’, zoals de bewoners hun woonplaats kortweg noemen, de komende jaren inderdaad volledig overstappen van aardgas naar groene waterstof.

Lees meer:

GasTerra

https://www.gasterra.nl/nieuws/gasterra-en-dnv-geven-aanzet-tot-verwarmen-van-eerste-woning-in-stad-aan-t-haringvliet-met-waterstof

Stad aan ’t Haringvliet

https://stadaardgasvrij.nl/inspiratiehuis-stad-aardgasvrij/

Stedin

https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/eerste-woning-in-stad-aan-t-haringvliet-verwarmd-met-waterstof


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *