Waterstof tot nadenken


Het nieuwe kabinet heeft de ambities op klimaatgebied verder aangescherpt. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat groene waterstof een van de duurzame oplossingen is die niet gemist kan worden om het einddoel – klimaatneutraliteit vóór 2050 – te kunnen halen. Een van de toepassingen waarbij veel van waterstof wordt verwacht is mobiliteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde in november een paper, Waterstof tot nadenken getiteld, over waar in deze sector de kansen en risico’s liggen.

Niet van de grond

Het Klimaatakkoord erkent dat de inzet van waterstof een essentieel onderdeel van groene mobiliteit moet worden, maar er bestaan geen concrete plannen om die ambitie in daden om te zetten. De auteurs van Waterstof tot nadenken concluderen dat hiermee niet langer gewacht moet worden en dat gezien de beperkte productiecapaciteit beleidsprioriteiten moeten worden gesteld, niet alleen tussen de verschillende toepassingsgebieden maar ook binnen die gebieden zelf. Anders, waarschuwen zij, komt het gebruik van waterstof niet van de grond.

Hoe zwaarder hoe beter

De auteurs van Waterstof tot nadenken stellen vast dat – na toepassingen in de industrie en in de gebouwde omgeving – in de sector mobiliteit de zwaarste transportvormen de meeste kans van slagen hebben: scheep- en luchtvaart en, een prioriteitstrap lager, het zware wegverkeer. Toevallig (of niet zo toevallig gezien het internationale karakter van de betreffende activiteiten) zijn juist de eerste twee toepassingsgebieden buiten het Klimaatakkoord gebleven.

Om hier verandering in te brengen zijn niet alleen subsidiegelden maar ook faciliteiten nodig om met alternatieve brandstoffen te kunnen experimenteren en productielocaties op te zetten. Naast waterstof zijn dat synthetische brandstoffen, zoals synthetische kerosine.

Waterstof tot nadenken is (gratis) te downloaden van de website van het Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/publicaties/waterstof-tot-nadenken.

Meer lezen: H2Platform, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *